Výstava obrazů na hradě Krakovec

Dne 7. 5. 2022 proběhlo na Státním hradě Krakovec slavnostní zahájení výstavy reprodukcí slavných obrazů, které vytvořily dvě odsouzené ženy z Věznice Drahonice. Svými díly se připojili také dokumentátor Kabinetu dokumentace a historie VS ČR PhDr. Ondřej Hladík a jeden ze zaměstnanců věznice.

 Tvůrcem celého projektu je vedoucí oddělení výkonu trestu major Ing. Bc. Michal Charvát, který si všiml společně s pedagožkou volného času nadání u odsouzených žen a rozhodl se je v této činnosti podporovat. A pan Charvát zašel ještě dál! Přemýšlel, kde by mohl tyto obrazy vystavovat a komu by mohly pomoci. Kontaktoval náš Klub přátel dětí DD a přišel s myšlenkou uspořádat jak výstavu na hradě Krakovec, tak aukci těchto obrazů s tím, že výtěžek bude věnován právě našemu Klubu a následně pomůže dětem z dětských domovů. Slavnostní zahájení výstavy proběhlo v krásném prostředí hradu, akci moderoval pan Alexandr Hemala a vystoupil saxofonista, klarinetista a zpěvák Felix Slováček Jr. Slavnostního zahájení se zúčastnily děti z DD Nové Strašecí.

Aukce obrazů proběhla dne 28.5. 2022 ve 14:00 a zahájily ho děti z DD Žatec tanečním vystoupením. Podařilo se získat více jak 30.000,-.