Klub přátel dětí DD

Klub přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí je spolek, který byl založen v květnu 1997 podle zák. 83/1990 Sb. a řádně zaregistrované na Ministerstvu vnitra ČR.

Klub je právnickou osobou, sdružující fyzické i právnické osoby, které vyvíjejí činnost podle svých možností na podporu dětí a mládeže z dětských domovů na území České republiky.

Statutárním orgánem je RADA KLUBU, která řídí činnost sdružení, rozděluje získané finanční prostředky ve prospěch dětí z dětských domovů a dohlíží na účelné využití financí.

Veškerá činnost KLUBU je závislá na sponzorských darech. ČLENEM KLUBU může být každý občan ČR starší osmnácti let a také každá právnická osoba.

Posláním této organizace je všestranně pomáhat dětem, které z nejrůznějších důvodů nemohou žít a být vychovávány ve vlastní rodině.

Činnost klubu je zaměřena zejména na podporu:

  • vzdělávání dětí a mládeže z dětských domovů
  • zájmových aktivit dětí v dětských domovech
  • rozvoje sportovního  a kulturního vyžití dětí a mládeže z dětských domovů
  •  talentovaných dětí
  •  samostatného bydlení pro dospělé svěřence, které opouštějí dětské domovy

Mezi další aktivity Klubu patří podpora a pomoc:

  • organizacím, které pomáhají matkám s handicapovanými dětmi
  • azylovým domům
  • stacionářům pro handicapované děti a dospělé
  • dětem ze sociálně slabých rodin
  • podpora programu OS Sluneční paprsek a NF Slunce pro všechny

Staňte se i Vy členem Klubu a podpořte děti v dětských domovech.

Podpořit činnost klubu je možné i bez členství, a to poukázáním finančního daru ve výši dle uvážení dárce na účet 19-1815510217/0100 u Komerční banky Rakovník.