XV. charitativní aukce obrazů 2022

Tento rok jsme dne 17. 5. 2022 v zahradní restauraci Žofín Garden uspořádali již XV. ročník Charitativní aukce děl od známých českých umělců. V krásném a útulném prostředí této restaurace se sešlo okolo sto lidí. Mezi nimi byli jak známí umělci, tak dražitelé, kteří sváděli boj o díla od Jiřího Anderleho, Martina Boudy, Adolfa Borna, Tomáše Bíma, Jana Brabence, Jana Dinga, Jana Drocára, Vladimíra Hally, Tomáše Hřivnáče, Vlasty Kahovcové, Borise Jirků, Renaty Knespl, Kristiana Kodeta, Jarmily Králové, Dominika Mareše, Josefa Mžyka, Josefa Nálepy, Alexandra Onishenka, Tomáše Rohana, Romana Řeháka, Jiřího Slívy, Emmy Srncové, Vladimíra Suchánka, Roberta Vana, Josefa Velčovského a Světlany Žalmánkové.
Slavnostní večer se konal pod záštitou starosty MČ Prahy 1 Ing. Petra Hejmy a moderování akce se opět ujal Alexandr Hemala, kterému náleží veliké poděkování za vytvoření krásné atmosféry a za skvělou zábavu.
Na začátku aukce vystoupila operní pěvkyně a sólistka ND Ester Pavlů a také saxofonista a hudební skladatel Felix Slováček.
Nádherný večer vyvrcholil vybranou částkou ve výši jednoho milionu korun.
Doufáme, že si všichni večer náležitě užili a velmi děkujeme paní Kateřině Stone za krásnou atmosféru, úžasné zázemí, umělcům za skvělá díla a dražitelům za obrovskou podporu a přízeň. Veliké poděkování patří všem, kteří se na přípravě podíleli.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.