Spolupráce s Čokoládovnou

Klub přátel dětí DD dlouhodobě spolupracuje se sociálním družstvem v Krásné Lípě, které nabízí pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce.  V letošním roce paní ředitelka přišla s nápadem vytvořit nové prostory pro děti z dětských domovů, ze sociálně slabých rodin a dětí z azylových domů, kde by se tyto děti mohly věnovat tvořivým činnostem.  Díky naší finanční pomoci proběhlo již první setkání dětí z DD Chrastava, tyto děti strávily odpoledne v čokoládovně a učily se vyrábět bonbony.  Naše spolupráce bude i nadále pokračovat a budou probíhat i další aktivity pro tyto děti.