Benefiční koncert „DĚTI DĚTEM“ 2022

Klub přátel dětí DD dne 20.10.2022 uspořádal ve spolupráci s dětským domovem v Novém Strašecí další ročník benefičního koncertu „DĚTI DĚTEM“. Koncert se konal v kulturním domě v Novém Strašecí a záštitu nad akcí opět převzal starosta obce pan Karel Filip. Pro hosty byl připraven welcome drink a další pohoštění, které pro nás připravil NF Slunce pro všechny. Skvělou kávu a kakao pro děti i dospělé zajišťovala po celý večer firma Dallmayr.
Během večera vystoupily děti z DD Tachov, Sázava, Nové Strašecí a Žatec. Bylo možné vidět různá taneční vystoupení, či si poslechnout kapelu z DD Sázava nebo Tachovský Kolowratek. V úvodu koncertu zazpívala zpěvačka a muzikálová herečka Heidi Janků.
I tento rok byl předán finanční dar ve výši 50.000 Kč NF Sluneční paprsek, který každoročně organizuje ozdravné pobyty pro nemocné děti za účasti lékařů a fyzioterapeutů. Tento rok byly děti na ozdravném pobytu v Řecku.

Veliké poděkování patří moderátorovi panu Jiřímu Nikodýmovi, který nás celým večer provázel, zvukaři panu Stanislavu Jedličkovi a pekařství Špáňa za svačinky pro děti.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.