DD Krásná Lípa

DD v Krásné Lípě zajistil dvěma mladistvým, kteří opouští DD, startovací byty a Klub přátel dětí DD bude hradit roční nájemné. Jedná se o studenta SŠ Lukáše, který se bude učit sám hospodařit a slečnu Lucii, která studuje na prodavačku, ale ráda by si udělala maturitu. Pro oba je samostatné bydlení příležitost k životnímu posunu a osobnímu rozvoji.