VI. Charitativní aukce

15.5.2013

Občanské sdružení Klub přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí 15. května pořádalo v krásných prostorách restaurace Žofín Garden VI. Charitativní aukci obrazů, keramiky a fotografií předních umělců. Výtěžek z aukce – 567 000 Kč je určen, stejně jako v předchozích ročnících, na podporu projektů, které občanské sdružení již šestnáct let realizuje. Především jde o pomoc dětem z dětských domovů ve všech oblastech jejich osobnostního rozvoje a sociální projekt společenské integrace, jehož cílem je připravit do samostatného života ve startovacích bytech mladé lidi, kteří vyrůstali v dětských domovech.
Dražilo se 37 pozoruhodných uměleckých děl řady autorů, například Jiřího Anderleho, Tomáše Bíma, Adolfa Borna, Dominika Mareše, Emmy Srncové, Vladimíra Suchánka, Josefa Velčovského, Roberta Vana, Františka Ringo Čecha nebo Kristiana Kodeta. Největší zájem dražitelů vzbudil obraz Borise Jirků EQUADOR GUAYASAMIN, jehož prodejní cena se z vyvolávacích 9 000 Kč vyšplhala až na 60 000 Kč. Mezi hosty slavnostního večera nechyběla Tamara Kotvalová – patronka a hlavní sponzorka Klubu přátel dětí dětských domovů, Jarmila Dolejšková – zakladatelka občanského sdružení, Tomáš Rohan, Eliška Hašková Coolidge, Renáta Vesecká a další osobnosti včetně několika autorů dražených děl (Robert Vano, Ivana Barazi, Merlin Jahodová, Dominik Mareš, Zuzana Kořistková, Jaroslava Šetelíková). Aukci tradičně vtipně a pohotově moderoval Alexander Hemala, dvěma áriemi večer ozdobila operní pěvkyně Markéta Mátlová.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Turnaj dětských domovů ve stolním tenisu

31.3.2012

Klub přátel dětí DD je hlavním sponzorem tradičního turnaje dětských domovů ve stolním tenisu, který pořádá dětský domov v Novém Strašecí ve spolupráci s pány Barošem a Kurzem. Celou akci organizačně zajišťuje vedoucí vychovatel Mgr. Milan Čížek. Autorem fotografií je ředitel dětského domova Mgr. Alexndr Krško.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

II. ročník koncertu Děti dětem

13.10.2010

II. ročník koncertu DĚTI DĚTEM se konal v Novém Strašecí pod záštitou místního starosty Ing. Pavla Vaice. Bez nároku na honorář skvěle moderoval čestný strýček Klubu pan Alexander Hemala a úžasně zpívala paní Hanka Křížková. Výtěžek z koncertu v částce 50 000,-Kč věnoval Klub přátel dětí DD OS Slunečnímu paprseku na ozdravné pobyty onkologicky nemocných dětí z FN Motol. Šek převzal pan MUDr. Pavel Boček.

Mohli jste shlédnout mmj.:

 • akrobatické kousky chlapců z DD Žatec
 • břišní tance v podání DD Žatec
 • břišní tanec „Shakira“, který předvedly sestry Kulinovy z DD v Novém Strašecí
 • DD Olomouc – Popová škola
 • zazpívala odchovankyně DD v Plzni Bohumila Sommerová, jejíž studium zpěvu financoval Klub
 • pěvecký soubor DD Domino Plzeň
 • Polámal se mraveneček v dramatizaci nejmenších dětí z DD Žatec
 • tanec dětí z DD Sázava
 • děti z DD Sázava s kapelou Šalinovci
 • břísní tance „Flamengo“ Marie Kiporové z DD Nymburk
 • tanec dívek na moderní úpravu symfonické básně B. Smetany – Vltava

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

III. charitativní Aukce obrazů a fotografií

V pondělí 10. května se v restauraci Žofín Garden konala III. charitativní Aukce obrazů a fotografií předních umělců, kterou pořádalo občanské sdružení Klub přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí. Třicet prací známých umělců (např. Jiřího Anderleho, Adolfa Borna, Františka Ringo Čecha, Kristiána Kodeta, Dominika Mareše, Roberta Vana) se nakonec vydražilo za neuvěřitelných 608 000 Kč (při loňské aukci vydražená částka dosáhla 398 000 Kč)!
Slavnostním večerem provázel Alexander Hemala, hostům zazpívali Monika Absolonová, Dalibor Janda s dcerou Jiřinou Annou Jandovou, na housle zahrála houslistka Markéta Janoušková. Mezi dražiteli nechyběly dlouholeté členky Rady pořádajícího občanského sdružení Milada Karasova a Tamara Bendlová s manželem Petrem Bendlem, spisovatelka Barbara Nesvadbová s dcerou Bibianou a Leškem Wronkou, hrabě Rohan, výtvarník Dominik Mareš (který za rekordní částku celé aukce, 85 000 Kč, vydražil fotografii Tomáše Durňáka), zakladatel občanského sdruženi Sluneční paprsek dlouhodobě spolupracující s Klubem přátel dětí dětských domovů MUDr. Pavel Boček a další osobnosti.
Výtěžek aukce bude věnován na podporu sociálního projektu společenské integrace dětí a mládeže z dětských domovů.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Klub přátel dětí dětských domovů podporuje…

17.3.2009

Klub přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí podporuje:

 • sportovního využití dětí a mládeže a dalších zájmových činností
 • vzdělávání
 • zdraví
 • akce s cílem zkvalitnit životní prostředí a podmínky pro život dětí v dětských domovech

Konkrétně např:

 • 18. Sportovní hry DD ČR jsme podpořili 50 000,- Kč
 • 30 000,- Kč jsme věnovali DD Nymburk na charitativní akci
 • 47. Olympiádu DD Středních Čech jsme podpořili 100 000,- Kč
 • DD Olomouc jsme podpořili ve volnočasových aktivitách
 • Uskutečnili jsme zájezd na Djerbu věnovaný CK Sunny Days

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.