Léto v DD Liptál

I v tomto roce náš Klub přispěl na letní aktivity dětskému domovu Liptál. Začátek prázdnin trávily děti na ozdravně turistickém pobytu v Jeseníkách. Poznaly Velké Losiny, navštívily zámek, dětské hřiště, vojenskou pevnost Hůrka a také vyhlášenou pralinkárnu.  Svezly se i lanovkou z Ramzové na Šerák. Během celého léta podnikaly výlety, navštívily aquapark, zoologickou zahradu  a … Číst dál

léto v dobrovolnickém centru TOTEM, z.s.

Byla poskytnuta finanční pomoc na letní pobyt pro děti ze sociálně slabých rodin. Díky našemu příspěvku strávily tyto děti od 31.7. do 5.8. v hájovně nedaleko zámku Kynžvart. Navštívily zámek a zámecký park, udělaly si výlet do města Kynžvart a do Mariánských lázní. Během pobytu se rozhodly vytvořit společný film, jehož příběh si samy vymyslely, … Číst dál

Tábor dětí z DD

Na začátku července opět pořádal Rytířský řád sv. Václava letní tábor pro děti z dětských domovů. Tábor se uskutečnil v areálu fary ve Sloupu v Čechách a zúčastnily se ho děti z DD Žatec, Tachov, Frýdlant a Plzeň. Na den otevřených dveří, který proběhl dne 12.7.2023, se přijely podívat i členky Klubu přátel dětí DD, … Číst dál

Podpora studentky VŠ

Klub přátel dětí DD finančně podporuje nadané studenty z dětských domovů. Příkladem je studentka Jasmin z DD Krásná Lípa, která studuje Akademii výtvarných umění v Praze a Klub hradí celoroční náklady za ubytování. V květnu měla Jasmin vlastní výstavu na kterou se přijely podívat právě děti z DD Krásná Lípa i s paní ředitelkou.                                       … Číst dál

DD Krásná Lípa

DD v Krásné Lípě zajistil dvěma mladistvým, kteří opouští DD, startovací byty a Klub přátel dětí DD bude hradit roční nájemné. Jedná se o studenta SŠ Lukáše, který se bude učit sám hospodařit a slečnu Lucii, která studuje na prodavačku, ale ráda by si udělala maturitu. Pro oba je samostatné bydlení příležitost k životnímu posunu … Číst dál

DD Žatec

V květnu jsme finančně podpořili 19.ročník Benefičního koncertu, který pořádá DD Žatec. Koncert se uskutečnil v místím divadle dne 11. 5. 2023 a vystupovaly  zde děti jak z rodinných skupin, tak žáci školy. Děti ukázaly, že umí tančit, zpívat i recitovat a za odměnu jim byl plný sál spokojených posluchačů. Za náš příspěvek bylo dětem … Číst dál

DD a MŠ Beroun

Finanční pomoc byla poskytnuta DD v Berouně na vzdělávací činnosti. Toto zařízení pečuje o děti s kombinovaným postižením a s narušenými komunikačními schopnostmi a každé z těchto dětí potřebuje individuální přístup.  Vzdělávací činnosti  se zaměřují na rozvoj schopností a dovedností dětí a umožňují jim lépe zvládat běžné životní situace. Díky naší pomoci zde mohou probíhat … Číst dál

NF Slunce pro všechny

Též pokračuje naše dlouhodobá podpora  NF Slunce pro všechny. Toto zařízení poskytuje širokou škálu vzdělávacích a sociálních služeb pro děti a dospělé s různými druhy postižení. Podporuje lidi se speciálními potřebami v průběhu celého života od narození až do dospělosti. Mnoho klientů zůstává ve Slunci dlouhá léta. V dětství nejprve projdou základní a následně i … Číst dál

A další spolupráce s Čokoládovnou…….

Spolupráce se sociálním družstvem v Krásné Lípě, které nabízí pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce pokračuje. Díky naší finanční pomoci zde byly vytvořeny porostory pro děti z dětských domovů, ze sociálně slabých rodin a dětí z azylových domů, kde se tyto děti mohou věnovat tvořivým činnostem. Na začátku března proběhlo další setkání s … Číst dál

DD Frýdant a DD DOMINO

Na začátku roku jsme finančně podpořily dvě dívky z DD DOMINO a DD Frýdlant.  V DD DOMINO se jednalo konkrétně o příspěvek na řidičský průkaz u dospívající dívky, která studuje Střední zdravotní školu. V DD Frýdlant o dívku, které již  pátým rokem navštěvuje  taneční skupinu a patří mezi talentované tanečnice. Příspěvek pokryje roční členství, účast … Číst dál