Mezinárodní tábor dětí z DD 2018

Klub přátel dětí DD již řadu let finančně přispívá na mezinárodní letní tábor pro děti z dětských domovů, který organizuje Rytířský řád Sv. Václava. Tohoto tábora se každý rok zúčastní více jak 100 dětí a vychovatelů z DD z Polska, Maďarska, Slovenské republiky, Chorvatska a České republiky. Tento rok se letní setkání konalo v rekreačním areálu Zátiší u obce Hamr na Jezeře v České republice v termínu od 1.7. do 13.7. 2018. V rámci letního pobytu měli děti a mládež možnost navštívit i město v Polské republice, kde se zúčastnily letní sportovní olympiády. Tento rok bylo téma tábora „Obelix a Asterix“, takže děti si připravovaly kostýmy na toto téma a absolvovaly různé hry a soutěže v tomto duchu. Některé členky Klubu strávily na táboře pár dní a byly svědky snahy vedoucích připravit pro děti co nejvíce zábavy, něco zajímavého je  naučit a všichni měli možnost si najít nové přátele.

A vše se jim výborně daří!

Nová spolupráce 2018

Tento rok jsme navázali spolupráci s organizací  DOBRÉ VÍLY DĚTEM, která byla založena v roce 2015 z důvodu pomáhat také dětem z dětských domovů. Mezi jejich aktivity patří individuální pomoc těmto dětem, hledání talentu a rozvíjení jejich silných stránek, doučování, ale i zajištění uměleckých kroužků v DD nebo rekreačně vzdělávací pobyty. Jednou z nich je i dětský tábor pro děti z DD, který se koná v srpnu v Jizbici pod Blaníkem a na který Klub přátel dětí DD finančně přispěl.

 

 

 

Naše spolupráce ale začala již na začátku tohoto roku, kdy Klub přátel dětí DD finančně přispěl na výcvik psa. Canisterapie je metodou pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na zdraví člověka prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa. Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně. Je nápomocen při rehabilitačním cvičení, hrou s pejskem se rozvíjí u dětí motorická činnost a podporuje se a rozvíjí fantazie. Pejsek napomáhá sbližování se s okolím a podporuje komunikativnost, zajišťuje pocit ochrany a jistoty a je to důvěrník, kamarád a věrný společník.

XI. Charitativní aukce 2018

Klub přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí existuje již 21 let.  Vznikl v roce 1997 s primárním cílem pomáhat nejrůznějším způsobem dětem z dětských domovů a podporovat všechny aktivity zaměřené na jejich osobnostní rozvoj

Činnost této organizace se z velké části daří financovat právě díky Charitativní aukci uměleckých děl známých osobností, kterou tento rok Klub pořádal již po jedenácté.  Aukce proběhla dne 3. 5. 2018 opět v prostorách restaurace Žofín Garden a opět se zde objevila díla od známých českých umělců, kteří chtěli podpořit dobrou věc. Byli to: Jiří Anderle, Ivana Barazi,  Boris Jirků, Jiří  Bouda, Martin Bouda, Jan Brabenec, František Ringo Čech, Vladimír Halla, Eva Jandejsková, Kristian Kodet, Zuzana Kořistková, Josef Nálepa, Vratisla Noha, Alexander Onishenko, Jiří Slíva, Dominik Mareš, Josef Velčovský, Amma Srncová, Jaroslava Šetelíková, Bohunka Waage, Světlana Žalmánková a další.

Aukci s velkým úspěchem moderoval čestný člen spolku Alexandr Hemala a hudební ozdobou večera bylo vystoupení české zpěvačky Marcely Holanové.  Dohromady letos dražba vynesla 902 tisíc korun.

Výtěžek z aukce bude použit i nadále na aktivity Klubu, jimiž jsou sociální projekty společenské integrace mládeže z dětských domovů, na pomoc talentovaným dětem z dětských domovů a  na podporu vzdělávání a rozvíjení zájmových aktivit. Za 21 let činnosti jsme rozšířili naše aktivity i na pomoc matkám s handicapovanými dětmi v jejich těžké a náročné každodenní péči, dále realizujeme motivační kurzy vaření v azylových domech. Finančně přispíváme na materiál do chráněných dílen celodennímu stacionáři pro handicapované děti a dospívající v Rakovníku. Pomáháme stacionáři pro tělesně postižené děti v Berouně, kde přispíváme na canisterapii, hypoterpii a muzikoterrapii,ale snažíme se pomáhat i  dětem ze sociálně slabých rodin.

To vše můžeme realizovat díky všem skvělým a štědrým lidem, bez jejichž pomoci by Klub přátel dětí DD nemohl všechny charitativní projekty realizovat, a proto jim patří veliké díky.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Koncert „DĚTI DĚTEM“ 2017

Dne 25. 10. 2017 jsme uspořádali ve spolupráci s dětským domovem v Novém Strašecí již IX. benefiční koncert „DĚTI DĚTEM“. Koncert se konal v Městském kulturním centru v Novém Strašecí a záštitu nad ním převzal starosta města pan Mgr. Karel Filip.  V průběhu večera vystoupily jak malé, tak velké děti z dětského domova  Žatec, Olomouc, Tachov a Sázava. Mohli jsme vidět taneční vystoupení Berušky, nebo si poslechnout folklór ze západních Čech. V úvodu večera zazpívala jako host paní Hanka Křížková. Cílem koncertu bylo opět představit děti z dětských domovů ve městě, kde před dvaceti lety vznikl Klub přátel dětí DD a seznámit veřejnost s výsledky jejich činnosti.

Vstupné na koncert bylo dobrovolné a pro všechny zúčastněné bylo přichystáno pohoštění jako poděkování za účast.  Výtěžek z koncertu je opět věnován onkologicky nemocným dětem z Fakultní nemocnice Motol.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

X. Charitativní aukce obrazů

Dne 3. 5. 2017 jsme uspořádali již X. charitativní aukci uměleckých děl známých umělců. Celou akci moderoval pan Alexander Hemala, kterému náleží velké poděkování za vytvoření krásné atmosféry a za skvělou zábavu. Pro všechny přítomné zde zazpíval významný český zpěvák, skladatel, textař a hudebník Martin Chodúr a tím přispěl k nádherné atmosféře večera, děkujeme.

Svá díla na tuto aukci věnovali umělci jako Jiří Anderle, Ivana Barazi, Adolf Born, Jiří Bouda, Martin Bouda, Jan Brabenec, Alena Ciková, Vladimír Halla, Boris Jirků, Kristian Kodet, Alexandr Onishenko, Emma Srncová, Jarmila Králová, Dominik Mareš,  Taťana Macholdová, Michal Moravec, Josef Nálepa, Vratislav Noha, Tomáš Rohan, Jiří Slíva, Vladimír Suchánek, Jaroslava Šetelíková, Robert Vano, Josef Velčovský,  Maxim Velčovský, Bohunka Waage, Václav Zoubek, Světlana Žalmánková, Zuzana Kořistková,  Xinben Huang.

Tento večer se povedlo získat neuvěřitelných 1.000.000 Kč, díky kterým můžeme i nadále realizovat naše projekty. Vřelé díky vám všem.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

VIII. ročník benefičního koncertu Děti dětem

5.10.2016

Již po osmé proběhl benefiční koncert Děti dětem, kde vystoupily děti z dětských domovů z Olomouce, Žatce, Tachova, Nového Strašecí, Sázavy a Plzně. Byl zde předán šek v hodnotě 50.000,- občanskému sdružení Sluneční paprsek na ozdravné pobyty pro onkologicky nemocné děti z FN Motol. Hostem večera byla paní Hanka Křížková.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

IX. Charitativní aukce 2016

12.5.2016

V květnu jsme uspořádali Charitativní aukci obrazů, která proběhla v krásných prostorách restaurace Žofín Garden.
Srdečně děkujeme všem autorkám a autorům, kteří nám věnovali díla do aukce, houslovému virtuózovi Pavlu Šporclovi za nezapomenutelný zážitek a především Alexandru Hemalovi, který nás mistrovsky provázel celým večerem.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Podpora Domova sv. Zdislavy

10.4.2016

Podpora Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni. Jedná se o kurzy vaření, jejichž cílem není pouze motivovat maminky k pravidelné každodenní přípravě kvalitní a vyvážené stravy, ale také stmelovat kolektiv našich klientek a přispívat tak k celkově lepší atmosféře celého domova.

Podpora AD sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

31.12.2015
Akce podpořené v roce 2015 v AD sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni:
1. Kurz vaření pod vedením naší tetičky Jarmily Divišové.
2. Sponzorské stříhání poskytnuté paní Romanou Topinkovou a salonem Matrix.
3. Turistické a výtvarné činnosti.
Poděkování Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni.
Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.