CEDROVATKA

Dlouhodě podporujeme též sociální družstvo CEDROVATKA, které nabízí pracovní místa pro osoby výrazně znevýhodněné na trhu práce.  Jedná se o spolek lidí, kteří založili prodejnu a výrobnu  čokolády a čokoládových bonbonů. Vše je vyráběno ručně a baleno do krabiček z ručního papíru. Již několik let nám toto družstvo vyrábí čokolády a bonbóny pro naše sponzory.

DD Nové Strašecí

A ještě jedna finanční pomoc na konci roku 2021 a to dětskému domovu Nové Stršecí. Příspěvek byl použit na nákup nejrůznějšího materiálu na výtvarné tvoření. Děti před Vánoci vytvářely vánoční dekorace, které mohly následně prezentovat na vánočním jarmarku v Rakovníku. Dalšími výrobky a dekoracemi si vyzdobily v dětském domově své pokojíčky i společné prostory, kde … Číst dál

NF Slunce pro všechny

Finanční dar byl zaslán NF Slunce pro všechny. Toto zařízení poskytuje širokou škálu vzdělávacích a sociálních služeb pro děti a dospělé s různými druhy postižení. Podporuje lidi se speciálními potřebami v průběhu celého života od narození až do dospělosti. Mnoho klientů zůstává ve Slunci dlouhá léta. V dětství nejprve projdou základní a následně i praktickou … Číst dál

Poděkování

Rádi bychom poděkovali všem našim podporovatelům a příznivcům. Kromě finanční pomoci se nám tento rok dostalo i pomoci materiální. Naši dlouholetí sponzoři nám věnovali krásný nábytek (postele, skříně, komody, stoly…..) , které využily dětské domovy na dovybavení pokojů pro děti a dospívající. Některé kusy nábytku putovaly například do DD Tachov nebo do DD Klánovice. Všem … Číst dál

DD Tachov

Koncem roku putoval finanční příspěvek do DD Tachov. Dar bude použit na pokrytí nákladů spojených se vzděláváním, ubytováním a materiálním vybavením pro praktickou výuku studentky SOU Domažlice. Jedná se o talentovanou studentku, která hraje na trumpetu v Dechovém orchestru mladých a zároveň je členkou folklorního souboru Tachovský Kolowrátek, kde hraje na vozembouch a zpívá.

DD a MŠ Beroun

Koncem roku byla poskytnuta finanční pomoc dětskému domovu v Berouně. V tomto DD se nacházejí děti s kombinovanými vadami a zaměstnanci tohoto domova se s obrovským nasazením snaží o vytváří podmínek pro zdárný a všestranný vývoj těchto dětí s ohledem na míru postižení. Díky naší pomoci zde mohou probíhat různé vzdělávací aktivity a psychoedukační činnosti.

Koncert „DĚTI DĚTEM“ 2021

Dne 19.10.2021 Klub přátel dětí DD ve spolupráci s dětským domovem Nové Strašecí uspořádal již XII. ročník benefičního koncertu „DĚTI DĚTEM“. Koncert se konal v kulturním domě v Novém Strašecí a záštitu na akcí převzal starosta obce pan Karel Filip. Pro hosty byl připraven welcome drink a další pohoštění. Skvělou kávu a kakao pro děti … Číst dál

Léto v DD Liptál

A ještě jedno ohlédnutí za létem. DD Liptál za naší finanční pomoci zrealizoval pro děti krásné léto plné zážitků a poznání. Několik dní strávily děti na hřebenu Javorníků a poznávaly krásu Beskyd. Dokonce navštívily ZOO Lešná a jely výletním vláčkem. V srpnu se pak vydaly na poznávací pobyt do Jeseníků. Viděly park v Lipové, Priessnitzové lázně a … Číst dál

Charitativní aukce 2021

Dne 1. září 2021 v zahradní restauraci Žofín proběhl již XIV. Ročník Charitativní aukce děl od známých českých umělců. V krásném a útulném prostředí této restaurace se sešlo okolo sto lidí. Mezi nimi byli jak známí umělci, tak dražitelé, kteří sváděli boj o díla od Jiřího Anderleho, Jiřího a Martina Boudy, Adolfa Borna, Tomáše Bíma, … Číst dál

Azylový dům v Rumburku

Léto se snažil zpříjemnit a vyplnit zajímavými aktivitami dětem i Azylový dům v Rumburku. Díky našemu příspěvku si mohly děti  užít léto a získat nové zážitky. Navštívily Pravčickou skálu, výstavu v Jiříkově a výstavu Mladých malířů v Krásné Lípě, dále si mohly vyzkoušet slaňování s profesionálním instrukotrem, nebo si na pizza párty udělat pizzu dle … Číst dál