Malý turistický sraz

Dětské domovy se i v této nelehké době snaží dělat pro děti maximum a vytvářet jim krásné zážitky. DD Strážnice (na začátku školního roku) pořádal i díky naší finanční pomoci  další ročník turistického srazu dětských domovů.  Konal se 10.- 12.9. a proběhl ve Strážnici. Tento rok  byl ovlivněn nepříznivou situací z důvodu postupného zhoršování vývoje epidemie, takže se nakonec srazu zúčastnilo pouze 6 DD – přijely děti z Mikulova, Náměšti nad Oslavou, Telče, Zlína,Uherského Ostrohu a Strážnice. Bylo krásné babí léto, takže se děti pohybovaly převážně venku. Navštívily zámek, modrotiskovou dílnu na výrobu látek, prohlídly si Městské muzeum a sklepení a zúčastnily se projížďky po Baťově kanálu i s výkladem o jeho historii.

Tak zase za rok!

XIII. Charitativní aukce 2020

Tento rok jsme opět zrealizovali již XIII. Ročník Charitativní aukce děl od předních českých umělců. Bohužel jsme ji museli v květnu (z důvodu covidové karantény) zrušit, nakonec se nám ji ale podařilo uskutečnit 1. září opět v zahradní restauraci Žofín. Na jaře proběhla rozsáhlá rekonstrukce této restaurace, takže jsme hosty mohli přivítat v novém útulném prostředí, a to především díky paní majitelce Kateřině Stone. Slavnostní večer se konal pod záštitou starosty MČ Praha 1 Ing. Petra Hejmy a moderování akce se opět ujal Alexandr Hemala, kterému náleží veliké poděkování za vytvoření krásné atmosféry a za skvělou zábavu.

Hudební ozdobou večera bylo vystoupení sólistky ND Jany Šrejmy Kačírkové.

Dražena byla díla od Jiřího Anderleho, Ivany Barazi, Jiřího a Martina Boudy, Jana Brabence, Tomáše Bíma, Vladimíra Hally, Evy Jandejskové, Vratislava Nohy, Martiny Krupičkové, Borise Jirků, Kristiana Kodeta, Zuzany Kořistkové, Josefa Jíchy, Eleny Muškiny, Alexandra Onishenka, Tomáše Rohana, Vojtěcha Sedláka, Jiřího Slívy, Emmy Srncové, Vladimíra Suchánka, Pavla Sukdoláka, Dominika Mareše, Josefa Velčovského, Jaroslavy Šetelíkové, Anife Vyskočilové, Bohunky Waage a Světlany Žalmánkové.

Celková vybraná částka za večer činila 882 tisíc korun.

Veliké poděkování patří umělcům a dražitelům, ale i všem lidem, kteří se na přípravě akce podíleli.

DĚKUJEME!

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Výlet na Slovensko

Toto léto putoval finančí příspěvek opět DD Liptál. Tento rok děti nejely k moři, ale vydaly se poznávat krásy Slovenska. Strávily zde celý týden a navštívily mnoho zajímavých míst.  Jeden den se vydaly na Štrbské pleso a vycházkovou chůzí došly k vodopádu Skok, který se nachází 1700 metrů nad mořem. Dalším krásným  zážitkem byla návštěva národního parku Pieniny a s ním spojená plavba po Dunajci, nebo prohlídka rozsáhlého Spišského hradu.

Věříme, že děti si poslední týden prázdnin užily a načerpaly energii na další školní rok.

Letní tábor pro nemocné děti

Na podzim opět došlo v souvislosti s covidovým onemocněním ke zhoršení situace, proto jsme byli nuceni zrušit plánovaný koncert „DĚTI DĚTEM“. Každý rok na koncertě předáváme šek ve výši 50.000,- spolku Sluneční paprsek, který pořádá pro nemocné děti  ozdravné pobyty pod dohledem lékařů a fyzioterapeutů. I tento rok jsme darovali stejnou částku nemocným dětem bohužel bez účasti dětí z dětských domovů a publika. Ozdravné pobyty se konají u moře, ale vzhledem k epidemiologické situaci se tento rok uspořádal ozdravný pobytu Máchova jezera v Hotelu Bellevue. V srpnu se pobytu zúčastnilo téměř 80 dětí. Koupaly se jak v hotelovém bazénu, který má slanou vodu, tak v Máchově jezeře, navštívily ZOO, muzeum Čtyřlístku a projely se lodí po jezeře. Nechybělo ani poznávání okolí (hrad Houska, hrad Bezděz), olympiáda, táborák či karneval.

 

Projekt „Mladí malíři“

Na začátku tohoto roku se situace v naší zemi zkomplikovala infekčním onemocněním v současné době nazývaným COVID-19. Bohužel mnoho akcí bylo zrušeno nebo odloženo.
Nám se podařilo na začátku roku financovat projekt „Mladí malíři“. Tento projekt je zaměřený na děti z azylového domu Rumburk a ze sociálně slabých rodin. AD si vytvořil vlastní ateliér, kde tyto děti malují a pořádají zde i výstavy svých děl. Kreslení děti spojuje v jeden tým, zajímají se jeden o druhého, učí se pracovat v kolektivu a alespoň na plátně se přenesou na místa, na která by se vzhledem se své situaci, nedostaly. Dále se učí pravidelnému rytmu dne, při kresbě hovoří o svých každodenních problémech, jak ve škole, tak v rodině.
V rámci projektu je naplánovaný i letní víkendový tábor a účast na kamenosochařském semináři. Dále výjezdy za lidmi, kteří se živí uměním, a to kresbou, řezbařinou či sochařinou. Jedná se např. výlet za českolipským malířem panem Janovským nebo malířem Tomášem Krčmářem.

Věříme, že i v této komplikované době budou mít tyto znevýhodněné děti prostor k osobnímu růstu.

 

Pomoc od basketbalového klubu KELTI

Basketbalový klub KELTI v Novém Strašecí se v roce 2019 připojil k celosvětové akci Giving Tuesday (Dárcovské úterý), která je protiváhou Black Friday. Během vánočních oslav a rozsvícení vánočního stromu na Komenského náměstí v Novém Strašecí rodiny KELTÚ a jejich přátelé prodávali ručně vyráběné vánoční předměty a utrženou částku věnovali Klubu přátel dětí DD. Tato částka byla ve výši 5.000 Kč a KELTI děkují všem dobrým lidem, kteří si ručně vyrobené produkty zakoupili a přispěli tak dětem v dětských domovech.
Velmi též děkuje náš Klub přátel dětí DD.

Koncert „DĚTI DĚTEM“ 2019

Tento rok opět proběhl koncert „DĚTI DĚTEM“ v kulturním domě v Novém Strašecí. Jednalo se již o XI. ročník a účastnily se ho děti z dětských domovů Tachov, Olomouc, Frýdlant, Plzeň a Nové Strašecí. Termín koncertu byl 22. 10. 2019 a během večera bylo možné vidět vystoupení kapel se zpěvem, taneční vystoupení  i scénku z historie. Opět nás přišla podpořit a dětem zazpívat paní Hanka Křížková a tento rok jsme měli na koncertě také vystoupení paní Jany Zenáhlíkové, která zpívá v Praze v muzikálech a je stálou členkou divadla v Kolíně. Skvěle moderovat Jan Lukavský a na začátku večera byl předán šek v hodnotě 50.000,- panu MUDr. Bočkovi, který již mnoho let pořádá ozdravné pobyty pro onkologicky nemocné děti z FN MOTOL. Na hosty čekal  uvítací přípitek  a zákusky, skvělou kávu a kakao pro děti po celý večer zajišťovala společnost Dallmayr. Všem patří veliké poděkování.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

80. narozeniny zakladatelky Klubu

Tento rok v září oslavila naše nejstarší členka a zakladatelka Klubu přátel dětí DD Jarmilka Dolejšková krásné kulaté narozeniny. Bylo jí 80 let a my bychom jí chtěli popřát především pevné zdraví a spoustu energie do dalších let.

Milá Jarmilko, přejeme ti, abys stále byla tou skvělou tetičkou pro všechny ty děti z DD, a abychom  my ostatní měli možnost i nadále čerpat z tvých zkušeností a názorů. Pevně doufáme, že mezi námi budeš ještě dlouhá léta tak aktivní a činorodá, jako tomu bylo do teď.

Léto 2019

Skončilo léto a s ním i prázdniny a my všichni doufáme, že si děti z DD prázdniny užily a budou mít na co vzpomínat. I tento rok jsme finančně přispěli na mezinárodní dětský tábor, který pořádá Rytířský řád Sv. Václava a kterého se účastní děti z DD z Polska, Maďarska, Chorvatska, Slovenska a České republiky. Tábor se konal opět v rekreačním areálu zátiší u obce Hamr na Jezeře. Součástí letního tábora byl i výlet do Polska a možnost zúčastnit se zde sportovní olympiády. Klub přátel dětí DD zajistil na táboře účast dvou zdravotnic, které děti učily, jak poskytnout první pomoc.

 

Dlouhodobě přispíváme i na ozdravný pobyt pro děti z DD Liptál.  Každý rok jezdí tyto děti do Chorvatska, kde se léčí z chronických zdravotních problémů, jako je astma nebo ekzém. Ale my věříme, že pobyt u moře, koupání a sluníčko nepůsobí jen na fyzické problémy těchto dětí, ale má pozitivní vliv na psychiku – na jejich trápení a bolesti, které nosí uvnitř.

 

 

 

 

A do třetice naše finanční pomoc putovala organizaci „Dobré víly dětem“, která svou činnost zahájila v roce 2015 a dává dětem to nejcennější – čas, pozornost a lásku. Tato organizace pořádá již 4. ročník letního tábora pro děti z DD. Tábor se konal od 10. 8. do 17. 8. v Jizbici pod Blaníkem a tento rok se ho účastnilo 58 dětí.

XII. Charitativní aukce

Klub pořádal tento rok již XII. Charitativní aukci výtvarných děl předních umělců v prostorách restaurace Žofín Garden.

Dražila se díla od Jiřího Anderleho, Ivany Barazi, Jiřího a Martina Boudy, Jana Brabence, Tomáše Bíma, Aleny Cikové, Alexandry Dětinské, Vladimíra Hally, Tomáše Hřivnáče, Evy Jandejskové, Vratislava Nohy, Borise Jirků, Kristiana Kodeta, Zuzany Kořistkové, Jarmily Králové, Dominika Mareše, Pavla Trucla, Eleny Muškiny, Milana Nováka, Alexandra Onishenka, Jiřího Slívy, Emmy Srncové, Karla Svolinského, Vladimíra Suchánka,  Josefa Velčovského, Vincence Vinglera, Bohunky Waage a  Světlany Žalmánkové.

Výtěžek aukce, kterou již tradičně moderoval Alexandr Hemala, byl celkem 899.000 CZK a bude použit na podporu sociálního projektu společenské integrace dětí a mládeže z dětských domovů, na pomoc matkám handicapovaných dětí, na sportovní a kulturní akce dětí z dětských domovů, na podporu vzdělávání talentovaných dětí a na další aktivity, které Klub přátel dětí DD dlouhodobě podporuje.

Slavnostní večer –  nad kterým převzal záštitu místostarosta MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma – zahájila svým vystoupením zpěvačka Petra Černocká za doprovodu kytaristy Jiřího Pracného. Mediálním partnerem byl magazín Statuss a celý večer byl provoněn výbornou kávou od společnosti Dallmayr.

Veliký dík patří všem štědrým lidem, bez kterých by Klub přátel dětí dětských domovů nemohl charitativní projekty realizovat.

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.