Pomoc slečně Dianě

Obrátili se na nás pracovníci AD Plzeň, jestli bychom nemohli pomoci slečně Dianě a jejím 3 sourozencům. Před rokem přišli o maminku, která byla zavražděna. Ve spolupráci s ÚMO 3 v Plzni byl Dianě přidělan městský byt, nezletilí sourozenci jsou umístěni v DD. Diana pracuje, řádně platí nájemné a víkendy i vešleré volné dny si … Číst dál

Velikonoce v AD Plzeň

Před Velikonoci šel finanční příspěvek do AD Plzeň. Díky němu bylo dětem, které zde pobývají, nakoupena velikonoční nadílka.  Jednalo se především o  ovoce, velikonoční beránky a další sladkosti.         

NF Slunce pro všechny

Dlouhodobě podporujeme i aktivity NF Slunce pro všechny. Toto zařízení pomáhá dětem a dospělým s různými druhy postižení a podporuje lidi se speciálními potřebami v průběhu celého života. Na začátku roku 2024  jsme finančně přispěli na rozvoj vzdělávání,  nácvik pracovních dovedností a především na rehabilitaci pro klienty,  kteří nikoho nemají, byli v dětských domovech nebo … Číst dál

CEDROVATKA

Naše spolupráce se sociálním družstvem pokračuje i v roce 2024. Příspěvek bude využit na vzdělávací aktivity pro děti z DD z Ústeckého a Libereckého kraje. Dětem bude poskytnuta individuální podpora ze strany sociálních pedagogů, jejich asistentů a zajména odborných pracovníků čokoládovny.  Získají  tím např. motivaci k vlastní tvorbě, mohou se zamyslet nad volbou povolání, ale … Číst dál

Domov Ráček

Na začátku roku jsme poskytli finanční příspěvek Domovu Ráček, kde se starají o mentálně a tělesně postiženou mládež a dospělé. Příspěvek bude využit na edukační a aktivizační programy pro tyto klienty v rámci sociálně terapeutické dílny.  Zde se klienti učí novým dovednostem jako je tkaní na tkalcovských stavech, práce s proutím, keramikou a tkaninou, výroba … Číst dál

20. ZŠ Plzeň

Finanční příspěvek putoval též na 20. ZŠ v Plzni  a bude využit především pro děti ze sociálně slabých rodin. Během roku 2023/2024 z něj budou pořízeny do školní družiny nové stolní hry, různé stavebnice, relaxační matrace a další vzdělávací pomůcky, které děti využijí ve volném čase  při pobytu jak ve školní družině tak i na … Číst dál

Vánoční svátky v AD v Rumburku a Plzni

Na konci roku 2023 jsme finančně podpořili vánoční akce v azylových domech v Rumburku a v Plzni.  Díky našemu příspěvku se mohly děti zapojit do vánočního pečení cukroví, výroby vánočních ozdob a šití. Seznámily se s tradičními vánočními zvyky, a společně si užili krásnou štědrovečerní večeři. V AD v Plzni za příspěvek pořídili pro děti … Číst dál

DOMOV RÁČEK

Již více jak 20 let spolupracujeme s Domovem Řáček v Rakovníku, kde se  starají o mentálně a tělesně postiženou mládež a dospělé. Naše příspěvky jdou na rehabilitační a vzdělávací programy, které jsou realizovány v chráněných dílnách. Zde se účastníci mohou naučit novým dovednostem jako je tkaní na tkalcovských stavech, práce s proutím, keramikou a tkaninou, … Číst dál

Koncert „DĚTI DĚTEM“ 2023

Klub přátel dětí DD dne 12.10.2023 uspořádal ve spolupráci s dětským domovem v Novém Strašecí další ročník benefičního koncertu „DĚTI DĚTEM“. Koncert se konal v kulturním domě v Novém Strašecí a záštitu nad akcí opět převzal starosta obce pan Karel Filip. Pro hosty byl připraven welcome drink a další pohoštění, které zajistil NF Slunce pro … Číst dál

XVI. charitativní aukce obrazů 2023

Tento rok jsme dne 11. 9. 2023 v zahradní restauraci Žofín Garden uspořádali již XVI. ročník Charitativní aukce děl od známých českých umělců. V krásném a útulném prostředí této restaurace se sešlo okolo sto lidí. Mezi nimi byli jak známí umělci, tak dražitelé, kteří sváděli boj o díla od Jiřího Anderleho, Jany Bergerové, Martina Boudy, … Číst dál