NF Slunce pro všechny

Též pokračuje naše dlouhodobá podpora  NF Slunce pro všechny. Toto zařízení poskytuje širokou škálu vzdělávacích a sociálních služeb pro děti a dospělé s různými druhy postižení. Podporuje lidi se speciálními potřebami v průběhu celého života od narození až do dospělosti. Mnoho klientů zůstává ve Slunci dlouhá léta. V dětství nejprve projdou základní a následně i … Číst dál

A další spolupráce s Čokoládovnou…….

Spolupráce se sociálním družstvem v Krásné Lípě, které nabízí pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce pokračuje. Díky naší finanční pomoci zde byly vytvořeny porostory pro děti z dětských domovů, ze sociálně slabých rodin a dětí z azylových domů, kde se tyto děti mohou věnovat tvořivým činnostem. Na začátku března proběhlo další setkání s … Číst dál

DD Frýdant a DD DOMINO

Na začátku roku jsme finančně podpořily dvě dívky z DD DOMINO a DD Frýdlant.  V DD DOMINO se jednalo konkrétně o příspěvek na řidičský průkaz u dospívající dívky, která studuje Střední zdravotní školu. V DD Frýdlant o dívku, které již  pátým rokem navštěvuje  taneční skupinu a patří mezi talentované tanečnice. Příspěvek pokryje roční členství, účast … Číst dál

Rekonstrukce v DD Staňkov

V roce 2022 jsme finančně podpořili výstavbu startovacího bytu. Jednalo se o byt pro dospělé jedince, kteří opouštějí DD Staňkov a začínají žít samostatně. Opět nám velmi  pomohl spolek MILIDU se kterým jsme navázali spolupráci a který významnou částkou přispěl právě na tuto rekonstrukci. V tomto bytě došlo k výměně oken, vstupních dveří, zavedení topení, … Číst dál

Předvánoční čas

Před Vánoci jsme poskytli finanční dar AD v Rumburku a AD v Plzni. Díky této pomoci si mohly děti užít Mikulášské nadílky, předvánoční čas využít výrobou vánoční výzdoby a mohly se těšit na dárky pod stromečkem. Mikulášské balíčky putovaly i do dětského domova v Novém Strašecí.

Spolupráce s Čokoládovnou

Klub přátel dětí DD dlouhodobě spolupracuje se sociálním družstvem v Krásné Lípě, které nabízí pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce.  V letošním roce paní ředitelka přišla s nápadem vytvořit nové prostory pro děti z dětských domovů, ze sociálně slabých rodin a dětí z azylových domů, kde by se tyto děti mohly věnovat tvořivým činnostem.  Díky naší … Číst dál

Příspěvek pro DD i ZŠ

Během listopadu  byla poskytnuta finanční pomoc dětskému domovu Radkov. Jedná se o DD v zapadlé vesničce moravskoslezského kraje, který nemá žádné sponzory.  I Proto jsme rádi přispěli dětem na dětský tábor, který se bude konat příští rok v Náměšti nad Oslavou. Další pomoc putovala do 20. základní školy v Plzni a dar bude použit na … Číst dál

Benefiční koncert „DĚTI DĚTEM“ 2022

Klub přátel dětí DD dne 20.10.2022 uspořádal ve spolupráci s dětským domovem v Novém Strašecí další ročník benefičního koncertu „DĚTI DĚTEM“. Koncert se konal v kulturním domě v Novém Strašecí a záštitu nad akcí opět převzal starosta obce pan Karel Filip. Pro hosty byl připraven welcome drink a další pohoštění, které pro nás připravil NF … Číst dál

Návštěva DD Sázava

V neděli dne 11.9.2022 jsme navštívili dětský domov Sázava.  Společně s námi do dětského domova přijeli členové spolku MILIDU, se kterými jsme minulý rok navázali spolupráci. Ti financovali vybavení do sociálního bytu pro již dospělé jedince, kteří DD opouštějí. Přivítání bylo velmi vřelé, děti připravily pohoštění, zahrály nám na klavír a vyrobily pro nás dárky … Číst dál

Tábor dětských domovů

Tento rok se opět podařilo zrealizovat  letní tábor pro děti z DD. Probíhal ve Sloupu v Čechách a účastnily se ho např. děti z DD Plzeň, Tachov, Žatce či Frýdlantu.  Děti se učily stanovat, měly dny plné her a výletů a zažily spoustu legrace. Vyzkoušely si vzájemnou spolupráci i kreativitu, učily se disciplíně a zodpovědnosti. … Číst dál