Projekt „Mladí malíři“

Na začátku tohoto roku se situace v naší zemi zkomplikovala infekčním onemocněním v současné době nazývaným COVID-19. Bohužel mnoho akcí bylo zrušeno nebo odloženo.
Nám se podařilo na začátku roku financovat projekt „Mladí malíři“. Tento projekt je zaměřený na děti z azylového domu Rumburk a ze sociálně slabých rodin. AD si vytvořil vlastní ateliér, kde tyto děti malují a pořádají zde i výstavy svých děl. Kreslení děti spojuje v jeden tým, zajímají se jeden o druhého, učí se pracovat v kolektivu a alespoň na plátně se přenesou na místa, na která by se vzhledem se své situaci, nedostaly. Dále se učí pravidelnému rytmu dne, při kresbě hovoří o svých každodenních problémech, jak ve škole, tak v rodině.
V rámci projektu je naplánovaný i letní víkendový tábor a účast na kamenosochařském semináři. Dále výjezdy za lidmi, kteří se živí uměním, a to kresbou, řezbařinou či sochařinou. Jedná se např. výlet za českolipským malířem panem Janovským nebo malířem Tomášem Krčmářem.

Věříme, že i v této komplikované době budou mít tyto znevýhodněné děti prostor k osobnímu růstu.