Příspěvek pro DD i ZŠ

Během listopadu  byla poskytnuta finanční pomoc dětskému domovu Radkov. Jedná se o DD v zapadlé vesničce moravskoslezského kraje, který nemá žádné sponzory.  I Proto jsme rádi přispěli dětem na dětský tábor, který se bude konat příští rok v Náměšti nad Oslavou.

Další pomoc putovala do 20. základní školy v Plzni a dar bude použit na vzdělávací a volnočasové aktivity školní družiny pro žáky ze sociáně slabých rodin.