Pomoc od basketbalového klubu KELTI

Basketbalový klub KELTI v Novém Strašecí se v roce 2019 připojil k celosvětové akci Giving Tuesday (Dárcovské úterý), která je protiváhou Black Friday. Během vánočních oslav a rozsvícení vánočního stromu na Komenského náměstí v Novém Strašecí rodiny KELTÚ a jejich přátelé prodávali ručně vyráběné vánoční předměty a utrženou částku věnovali Klubu přátel dětí DD. Tato částka byla ve výši 5.000 Kč a KELTI děkují všem dobrým lidem, kteří si ručně vyrobené produkty zakoupili a přispěli tak dětem v dětských domovech.
Velmi též děkuje náš Klub přátel dětí DD.