NF Slunce pro všechny

Též pokračuje naše dlouhodobá podpora  NF Slunce pro všechny. Toto zařízení poskytuje širokou škálu vzdělávacích a sociálních služeb pro děti a dospělé s různými druhy postižení. Podporuje lidi se speciálními potřebami v průběhu celého života od narození až do dospělosti. Mnoho klientů zůstává ve Slunci dlouhá léta. V dětství nejprve projdou základní a následně i praktickou školou. V dospělosti mohou najít ve Slunci nejen zaměstnání, ale využít i chráněné bydlení a mohou vést tak co nejvíce samostatný život. Toto zařízení zajišťuje také pečovatelské služby a různé aktivity pro seniory.

 Náš příspěvek byl použit na vzdělávací aktivity, pěstounskou péči a dovybavení bytů pro klienty.

Za dlouhodobou spolupráci a pomoc jsme dokonce získali Cenu Slunce, kterou převzala naše zakladatelka a stále aktivní členka Klubu paní Jarmila Dolejšková.