Návštěva DD Sázava

V neděli dne 11.9.2022 jsme navštívili dětský domov Sázava.  Společně s námi do dětského domova přijeli členové spolku MILIDU, se kterými jsme minulý rok navázali spolupráci. Ti financovali vybavení do sociálního bytu pro již dospělé jedince, kteří DD opouštějí. Přivítání bylo velmi vřelé, děti připravily pohoštění, zahrály nám na klavír a vyrobily pro nás dárky z keramiky.  Paní ředitelka nás provedla po dětském domově a ukázala nám sociání byty. Strávili jsme zde příjemné odpoledne a doufáme, že se zde líbilo i členům spolku MILIDU a ověřili si, že jejich peníze byly vynaloženy účelně. Velice si vážíme této spolupráce a doufáme, že bude i nadále poklačovat.

Mnohokrát  děkujeme!!!