Domov Ráček

Na začátku roku 2021 byl poskytnut první příspěvek do Domova Ráček. Tento denní stacionář podporujeme více jak dvacet let.  Každý den se zde starají o mentálně a tělesně postiženou mládež a dospělé. Naše příspěvky jdou jak na rehabilitační, tak na vzdělávací programy, které jsou realizovány v chráněných dílnách. Zde se účastníci mohou naučit novým dovednostem jako je tkaní na tkalcovských stavech, práce s proutím, keramikou a tkaninou, výroba mýdel a svíček. Domov také pořádá rehabilitační pobyty, výlety, vodácké tábory, kulturní přehlídky, exkurze a výstavy.     

Jakékoliv onemocnění člena rodiny je pro rodinu velikou zátěží a jakákoliv pomoc – ať už finanční či psychologická – může zmírnit negativní dopady na rodinu. A v tomto stacionáři se o to opravdu snaží. Vždyť i heslo, kterým se řídí, mluví za vše:

„Nemůžeme všechny děti všemu naučit,

ale můžeme všechny děti učinit šťastnými.“