DD a MŠ Beroun

Finanční pomoc byla poskytnuta DD v Berouně na vzdělávací činnosti. Toto zařízení pečuje o děti s kombinovaným postižením a s narušenými komunikačními schopnostmi a každé z těchto dětí potřebuje individuální přístup.  Vzdělávací činnosti  se zaměřují na rozvoj schopností a dovedností dětí a umožňují jim lépe zvládat běžné životní situace. Díky naší pomoci zde mohou probíhat různé vzdělávací aktivity a psychoedukační činnosti.