Malý turistický sraz

Dětské domovy se i v této nelehké době snaží dělat pro děti maximum a vytvářet jim krásné zážitky. DD Strážnice (na začátku školního roku) pořádal i díky naší finanční pomoci  další ročník turistického srazu dětských domovů.  Konal se 10.- 12.9. a proběhl ve Strážnici. Tento rok  byl ovlivněn nepříznivou situací z důvodu postupného zhoršování vývoje epidemie, takže se nakonec srazu zúčastnilo pouze 6 DD – přijely děti z Mikulova, Náměšti nad Oslavou, Telče, Zlína,Uherského Ostrohu a Strážnice. Bylo krásné babí léto, takže se děti pohybovaly převážně venku. Navštívily zámek, modrotiskovou dílnu na výrobu látek, prohlídly si Městské muzeum a sklepení a zúčastnily se projížďky po Baťově kanálu i s výkladem o jeho historii.

Tak zase za rok!

XIII. Charitativní aukce 2020

Tento rok jsme opět zrealizovali již XIII. Ročník Charitativní aukce děl od předních českých umělců. Bohužel jsme ji museli v květnu (z důvodu covidové karantény) zrušit, nakonec se nám ji ale podařilo uskutečnit 1. září opět v zahradní restauraci Žofín. Na jaře proběhla rozsáhlá rekonstrukce této restaurace, takže jsme hosty mohli přivítat v novém útulném prostředí, a to především díky paní majitelce Kateřině Stone. Slavnostní večer se konal pod záštitou starosty MČ Praha 1 Ing. Petra Hejmy a moderování akce se opět ujal Alexandr Hemala, kterému náleží veliké poděkování za vytvoření krásné atmosféry a za skvělou zábavu.

Hudební ozdobou večera bylo vystoupení sólistky ND Jany Šrejmy Kačírkové.

Dražena byla díla od Jiřího Anderleho, Ivany Barazi, Jiřího a Martina Boudy, Jana Brabence, Tomáše Bíma, Vladimíra Hally, Evy Jandejskové, Vratislava Nohy, Martiny Krupičkové, Borise Jirků, Kristiana Kodeta, Zuzany Kořistkové, Josefa Jíchy, Eleny Muškiny, Alexandra Onishenka, Tomáše Rohana, Vojtěcha Sedláka, Jiřího Slívy, Emmy Srncové, Vladimíra Suchánka, Pavla Sukdoláka, Dominika Mareše, Josefa Velčovského, Jaroslavy Šetelíkové, Anife Vyskočilové, Bohunky Waage a Světlany Žalmánkové.

Celková vybraná částka za večer činila 882 tisíc korun.

Veliké poděkování patří umělcům a dražitelům, ale i všem lidem, kteří se na přípravě akce podíleli.

DĚKUJEME!

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Tábor dětí z DD

I tento rok pořádal Rytířský řád s. Václava tábot pro děti z dětských domovů. Bohužel vzhhledem k situaci se nejednalo o mazinárodní tábor, ale účastnily se ho pouze děti z DD v České republice. Klub přátel dětí DD opět finančně přispěl na realizaci. Tábor proběhl tento rok v penzionu Hamštejn, který se nachází v lokalitě Českého ráje a to v termínu od 11.7. 2020 do 24.7. 2020. Pro děti bylo zajištěno koupání, míčové hry, kulturní vystoupení a mnoho dalších aktivit. Samozřejmě nechyběly ani výlety do okolí, kde je spousta zajímavostí. Každý poznávací pochod byl ukončen prezentací, kterou děti vytvářely.  Ikdyž nebyl tento rok mezinárodní, doufáme, že si děti tábor užily a našly spoustu nových přátel.

Dvacetiletý příběh pomoci

V roce 2017 oslavil Klub přátel dětí dětských domovů dvacet let od vzniku. Klub byl založen s primárním cílem pomáhat dětem z dětských domovů, ale jeho činnost se během let rozšířila i na další aktivity.

Kdo jsme

Klub přátel dětí dětských domovů se sídlem v Novém Strašecí je Klub, který vznikl 13. 5. 1997 s primárním cílem pomáhat nejrůznějším způsobem dětem z dětských domovů. Tehdejší ředitelka Dětského domova v Novém Strašecí Jarmila Dolejšková právě končila své působení a odcházela na zasloužený odpočinek. Dost dobře si neuměla představit život bez dětí a konkrétně bez dětí z dětských domovů, kterým se více než 30 let snažila se svými kolegy nahrazovat rodinu. Znalost života a potřeb v dětských domovech jí vedla k rozhodnutí založit občanské sdružení, které by pracovalo ve prospěch těchto dětí a měla štěstí, že pro tuto činnost získala celou řadu skvělých osobností – tetiček. Děti v dětských domovech nestrádají materiálně, naopak jsou všestranně a dobře zabezpečené. Tety a strýčkové v dětských domovech se v náhradních rodinách o svěřené děti starají s osobním nadšením a velkou citovou angažovaností a s maximálním úsilím aplikují zásady rodinné výchovy  v této náhradní péči.

Traumatizované zážitky poznamenají citový vývoj dítěte. Proto je důležité, aby děti, které prožily neradostné dětství či trauma, byly obklopeny lidmi, kteří je mají rádi, kteří budou při nich stát, podporovat je, chválit a povzbuzovat. Nejen to, že jsme se snažili je pochopit, ale došli jsme také k lepšímu pochopení a porozumění jejich traumatu. Tyto děti se dostaly do nerovného postavení bez vlastního přičinění. Ve prospěch sociálně znevýhodněných dětí tedy musí včas, systematicky a dlouhodobě intervenovat instituce a jiné organizace s celospolečenskou odpovědností.

 

To nejcennější, co ale vkládáme do naší práce, je především naše láska k potřebným dětem a snaha veškerou svou dobrovolnickou práci vykonávat z celého svého srdce.

 

Dvacetiletý příběh pomoci

Informace o naší činnosti během 20-ti let působení Klubu

 

A/   Nejrozsáhlejší činností byl od počátku soc. projekt podporovaného bydlení pro děti a mladistvé z dětských domovů. Celý projekt byl rozdělen do 3 částí:

 1. a) Dům na půl cesty v Novém Strašecí, Rakovnická 707 – „Startovací byty“
 2. b) DOMOV – Rakovník, Pražská 97
 3. c) DOMOV – Velvary, Chržínská 47
 4. d) VLASTNÍ BYDLENÍ – Individuální podpora již plně společensky integrovaných svěřenců v jejich snaze získat vlastní nájemní smlouvu nebo byt.

 

Takže již v roce 1998 jsme zrealizovali projekt chráněného bydlení „Dům na půli cesty“ a „Domov dětem“. Tam se již plnoletí jedinci museli připravit do samostatného života, zvládnout základní dovednosti od vedení vlastní domácnosti, jednání s úřady, či nácvik bezkonfliktních interpersonálních vztahů na pracovišti i v domě mezi sousedy.  V rámci projektu byly zřízeny byty v Novém Strašecí, v Rakovníku, ve Velvarech. V roce 2002 bylo zahájeno podporované bydlení pro děti z DD Nymburk. V rámci tohoto bydlení jsme zafinancovali pořízení jednoho velkého byty pro rodinnou skupinu DD Nymburk, kde žilo 8-10 dětí ve věku od 3-18 let se dvěma tetami a strýčkem jako rodina. Dále byly pořízeny tři startovací byty pro mladistvé, kteří své mateřské zařízení (DD Nymburk) v 18-ti letech  opustili. Asistenci u mladistvých v těchto bytech zajišťovali tetičky a strýček, pečující o rodinnou skupinu.

V rámci našeho hlavního sociálního projektu společenské integrace dětí a mládeže z dětských domovů jsme v uplynulých letech poskytli nejen přístřešek, ale i odpovědnou přípravu pro samostatný život celkem 36 mladistvým. Naším cílem je pomoci dětem a dospívajícím z dětských domovů, kteří prožili své dětství bez lásky a péče vlastních rodičů, vybudovat si svůj vlastní domov, s naší pomocí si osvojit návyky a dovednosti potřebné k vedení samostatného života a naučit se nést odpovědnost za vlastní jednání a rozhodnutí. Za pomoci členek Klubu si naši svěřenci nacvičovali jednání s úřady.  Zvyšovaly se tím jejich šance při hledání práce, posilovaly se jejich kompetence při hospodaření ve vlastní domácnosti a tím dokázali čelit celé řadě nástrah. Největší podpory se jim dostávalo při zajišťování zaměstnání a následné motivaci k nastavení dobrých interpersonálních vztahů na pracovišti, ale především k udržení zaměstnání.  Aktuálně evidujeme 75% úspěšně socializovaných svěřenců.

 

B/ Snažíme se spravedlivě věnovat svou pozornost každoročně dětem z nejrůznějších DD a podporovat všechny aktivity zaměřené na jejich osobnostní rozvoj. Jedná se především o tyto činnosti:

 • Volnočasové aktivity jako jsou olympiády, sportovní hry, divadelní a hudební festivaly realizované dětskými domovy
 • Podpora talentovaných dětí z dětských domovů, kde přispíváme na jazykové pobyty či studium nejrůznějších oborů, včetně uměleckých
 • Další vzdělávání a rekvalifikační kurzy v oborech kuchař, číšník, zahradník, pečovatelka

 

C/ Mezi naše další činnosti patří:

 • Již 20 let podporujeme domov Ráček, celodenní stacionář pro handicapované děti, kterému přispíváme na materiál do chráněných dílen, na sportovní aktivity a ozdravné pobyty
 • Spolupracujeme dlouhodobě s organizací, která pomáhá matkám s handicapovanými dětmi v jejich těžké a náročné každodenní práci
 • Pod naším vedením se realizují kurzy vaření a stolování v azylových domech pro matky s dětmi v Plzni a v Rumburku, ale i pro sociálně slabé klienty z komunitního centra
 • Dlouhodobě podporujeme stacionář pro tělesně postižené děti v Berouně, kde přispíváme na hipoterapii, canisterapii a muzikoterapii, které pomáhají dětem k jejich zlepšení zdravotního stavu
 • V roce 2016 jsme již po osmé realizovali koncert „Děti dětem“, jehož hlavní myšlenkou je, aby děti z dětských domovů pomohly zdravotně a sociálně handicapovaným vrstevníkům, ale i představit šikovné děti z dětských domovů, které mají odvahu žít vlastní život naplno.
 • Podporujeme finančně terapeutické programy v OS Sluneční paprsek, NF Slunce pro všechny
 • Podporujeme a finančně se podílíme na realizaci zájmových kroužků a vzdělávání pro děti ze sociálně slabých rodin

 

Za 20 let se podařilo mnoho dobrého. Náš tetičkovský tým společně usiloval o dosažení hlavního cíle, který je zdůrazněn i v názvu naší organizace. Celých 20 let my jako tetičky a vy všichni, které jsme zde vyjmenovaly jako sponzory a příznivce, jsme společně usilovali být dobrými a užitečnými přáteli potřebných dětí. Společně jsme se všichni radovali z každého i malého úspěchu. Neúspěchy nás spojily a motivovaly k dalším aktivitám. Pozitiva však  převažují. Což  dokazuje i skutečnost, že máme 75 % úspěšnost v našem projektu „sociální integrace mládeže z dětských domovů“.  Všichni tito úspěšní svěřenci  poskytnutou šanci využili a našli své místo v životě. Většina jich má i vlastní rodiny, o své děti zodpovědně pečují, jsou schopni vést spořádaný život. Dětičkám z DD jsme pomohli rozvíjet jejich osobnost a talenty. Podpořili jsme je jak ve vzdělávání, tak v zájmech sportovních i kulturních. To vše s cílem dát jim možnost vést lepší způsob života než jejich rodiče. Osud jim nedopřál láskyplnou rodičovskou péči ve slušné rodině, ale díky Vám všem, kteří jste nám věřili a věříte, díky Vaší podpoře, jsme mohli  celých 20 let těmto dětem pomáhat v jejich zdařilém startu do samostatného života.

Vřelé díky Vám všem, milí přátelé.