A další spolupráce s Čokoládovnou…….

Spolupráce se sociálním družstvem v Krásné Lípě, které nabízí pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce pokračuje. Díky naší finanční pomoci zde byly vytvořeny porostory pro děti z dětských domovů, ze sociálně slabých rodin a dětí z azylových domů, kde se tyto děti mohou věnovat tvořivým činnostem. Na začátku března proběhlo další setkání s dětmi z AD v Krásné Lípě, kde bylo možné si vyzkoušet výrobu vlastní čokolády……..

Koncem  března proběhlo i setkání s dětmi z DD Hamr na Jezeře. Děti se zajímaly o výrobu čokolády a o možné studium na cikráře. Z ůýrobky, které si samy vytvořily, byly nadšené a i jim moc chutnaly.